API

Vi har ett API till vår värderingstjänst, för integration hos partners. Det följer REST och levereras som JSON.
Hör av dig om du är intresserad av ett samarbete. Vi vill prata med dig!

För frågor om samarbete: ted@pantaluren.se
För tekniska frågor: peder@pantaluren.se